Mocht je een klacht hebben dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen.

Klachten m.b.t. jouw persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens

Klachten m.b.t. trainen/ bewegen:
NL Actief