Het regelmatig uitvoeren van fysieke activiteiten is leuk en gezond. Steeds meer mensen worden actief. Meer actief worden is voor de meeste mensen veilig. Hoewel sommige mensen wordt geadviseerd eerst hun huisarts te consulteren voor zij actiever gaan worden. Dit formulier helpt om na te gaan of je meteen kunt beginnen met sporten of dat er eerst even overlegd moet worden met de huisarts of behandelend arts.

Bij antwoord JA op één van bovenstaande vragen:
* Ik verklaar door middel van het verzenden van dit formulier dat ik de vragen naar waarheid heb ingevuld en ben op de hoogte dat deelname aan de trainingen geheel op eigen risico is.